NoRework icon

De NoRework Quick Scan

Gratis. Vrijblijvend. Helder inzicht.

De NoRework ‘Quick Scan’: advies waarmee u in één keer duidelijk heeft hoe het ervoor staat met uw IT. Via een gestandaardiseerde werkwijze brengt NoRework uw IT-omgeving in kaart. Dit alles is geheel vrijblijvend en geeft u inzicht in hoe uw IT-omgeving beter rendeert en minder middelen vereist door de inzet van NoRework.

Quick Scan aanvragen

Ik ga ermee akkoord dat mijn e-mailadres wordt gebruikt om contact op te nemen over de Quick Scan die ik heb aangevraagd bij NoRework. Ik kan mij hier voor altijd afmelden.

De 3 beloftes bij onze Quick Scan.

1. Kwaliteit

De kwaliteit van NoRework wordt drieledig geborgd: (A) door de manier waarop onze Nederlandse frontman wordt opgeleid en ingezet, (B) door de synergie met ons zusterbedrijf Sycade en (C) door de technieken en tooling die wij gebruiken. De combinatie van de beste experts met de meest innovatieve technieken borgt onze kwaliteitsbelofte.

2. Eerlijkheid

NoRework heeft er geen enkel belang bij om het resultaat van de scan anders te doen voorkomen dan de werkelijkheid. De scan en het daaruit voortkomende advies zijn gratis en geheel vrijblijvend. Dat betekent dat de scan met regelmaat confronterende resultaten oplevert, maar, confrontaties gaan veelal gepaard met mooie kansen!

3. Doelgericht

NoRework staat bekend om haar pragmatische werkwijze. Deze doelgerichte aanpak hebben wij hoog in het vaandel staan en voeren wij door in ieder aspect van onze bedrijfsvoering. De Quick Scan is gratis en vrijblijvend, maar dient wel een doel: wij willen graag met u aan de slag om de gevonden kansen te verwezenlijken!

NoRework quickscan

Over de Quick Scan

Zodra u de Quick Scan aanvraagt, ontvangt u een e-mail met een bevestiging van uw aanvraag en enkele punten waarop u zich kunt voorbereiding.

Vervolgens neemt één van onze collega’s contact met u op voor het maken van een afspraak. In deze bespreking leren wij uw bedrijf kennen en de rol die IT hierin speelt. Dit doen wij, heel eenvoudig, aan de hand van vier componenten: tijd, geld, risico en kwaliteit.

Zo vormen wij een gezamenlijk beeld van hoe IT bijdraagt aan uw organisatie en welke rol deze mogelijk kan spelen in de toekomst. Daarbij leggen we de focus op het creëren van kansen: NoRework maakt dat IT een actieve bijdrage levert aan het behalen van uw doelen.

Onze werkwijze

Hier moet een kleine subtitel komen over onze werkwijze


NoRework service
NoRework service
Evaluatie &
Rapportage
NoRework customer flow

Gratis

Quick Scan

We starten met een analyse van uw IT-landschap. Dit doen we samen met u en op uw locatie. Geheel vrijblijvend.

NoRework customer flow

Business

proposal

De Quick Scan wijst uit of er kansen liggen voor een samenwerking met NoRework. Op basis van onze toegevoegde waarde, doen we u een passend voorstel.

NoRework customer flow

Onboarding

frontman

Wanneer de samenwerking volledig is gedefinieerd, wordt een passende frontman aan u voorgesteld en ingeleid in het project.

NoRework customer flow

Onboarding

team

U heeft medezeggenschap in de keuze van frontman. Na een overeenstemming, wordt de rest van het development team aan de frontman gekoppeld.

NoRework customer flow

Rust &

versnelling

Het moment waar u zó naar uitkeek: rust voor u én uw IT-landschap dat waarde creëert in plaats van waarde vraagt.

Evaluatie & Rapportage

Idealiter gaan wij met u een langdurige samenwerking aan. Onze cultuur maakt dat wij veel waarde hechten aan onderlinge relaties en samen resultaten behalen. Een gedegen rapportage en evaluatie spelen hierin een kritieke rol. Op een afgesproken frequentie presenteert onze frontman uw voortgangsrapportage. Daarnaast brengt uw accountmanager u een periodiek bezoek om de voortgang van de samenwerking te bespreken en kansen voor optimalisatie te verkennen.

Zo bent u niet alleen volledig ontzorgt in de ontwikkeling en beheersing van uw IT, maar ook in de strategische vraagstukken daaromheen. De toegevoegde waarde van NoRework als IT partner ligt immers niet in het leveren van ‘handjes’, maar in de synergie die wij binnen het ecosysteem van The Sycade Group creëren.

"Dankzij een Man on the Ground hoef ik geen eigen personeel te missen."

Marco van Velthoven - IT Director

  • NoRework
  • Dokter van Lookeren Campagneweg 5
  • 8025BX, Zwolle
  • Nederland
  • [email protected]
  • 088 291 1900
  • Socials
  • NoRework social media